Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

1r Samuel 10,26-11,15

1r Samuel :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Institució de la reialesa a Guilgal
26 També Saül se'n tornà a casa seva, a Guibà, acompanyat dels valents a qui Déu havia tocat el cor. 27 En canvi, uns malcontents deien:
--De què ens podrà salvar, aquest?
El menyspreaven i no li van oferir cap present. Però ell va callar.
11
L'ammonita Nahaix va fer una incursió i assetjà Jabeix-Galaad. Tots els habitants de Jabeix van proposar a Nahaix:
--Fes un pacte amb nosaltres i ens avindrem a ser vassalls teus.
Nahaix, l'ammonita, els va respondre:
--El pacte que faré amb vosaltres serà aquest: Us buidaré a tots l'ull dret. Vull que en vosaltres tot Israel rebi aquest afront.
Els ancians de Jabeix li van dir:
--Concedeix-nos set dies perquè puguem enviar missatgers a tot el territori d'Israel, i, si ningú no ve a ajudar-nos, ens rendirem.
Quan els missatgers van arribar a Guibà, el poble de Saül, i van explicar-ho a la gent, tothom esclatà en crits i plors. En aquestes, Saül, que tornava del camp guiant els bous, va arribar i preguntà:
--Què li passa, a la gent, que plora?
Llavors li van explicar el que havien dit els de Jabeix. Quan Saül va sentir-ho, l'esperit de Déu s'apoderà d'ell. Encès d'indignació, va agafar la parella de bous, els va fer trossos i els envià per tot el territori d'Israel per mitjà de missatgers que deien:
--Això és el que farem amb els bous dels qui no vinguin a la guerra amb Saül i Samuel.
El Senyor va escampar el temor sobre el poble, i sortiren tots com un sol home. Saül va passar revista a Bèzec: els homes d'Israel eren tres-cents mil, i els de Judà, trenta mil. Després van dir als missatgers que havien vingut:
--Digueu això als habitants de Jabeix-Galaad: "Demà, a l'hora que el sol és més fort, us arribarà l'ajuda."
Els missatgers cuitaren a fer-ho saber als habitants de Jabeix. Aquests se'n van alegrar molt 10 i respongueren als ammonites:
--Demà ens rendirem i podreu fer de nosaltres el que us sembli millor.
11 L'endemà, Saül va distribuir la tropa en tres cossos. Durant la guàrdia de la matinada van caure sobre els ammonites i van mantenir l'atac fins que el sol ja era ben fort. Els supervivents es van dispersar: no en quedaren dos de junts.
12 Aleshores el poble digué a Samuel:
--Qui són els qui deien: "Saül no és capaç de ser el nostre rei"? Doneu-nos aquests homes, que els matarem!
13 Però Saül va dir:
--Ningú no ha de morir en un dia com aquest. Avui el Senyor ha salvat Israel.
14 Samuel digué al poble:
--Aneu a Guilgal i allà instituirem la reialesa.
15 Tot el poble va anar a Guilgal i van proclamar-hi rei Saül a la presència del Senyor. Oferiren sacrificis de comunió davant el Senyor, i Saül i tots els israelites van celebrar una gran festa.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 11/1/2019