Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

Osees 1%2C1-14%2C10

Osees :Introducció 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Osees
Títol
1
Paraula del Senyor comunicada a Osees, fill de Beerí, en temps d'Ozies, Jotam, Acaz i Ezequies, reis de Judà, mentre Jeroboam, fill de Jehoaix, era rei d'Israel.
El matrimoni d'Osees
Comencen les paraules del Senyor a Osees. El Senyor li va dir:
--Vés, pren per muller una prostituta
i tingues fills d'una dona així,
perquè aquest país
no fa res més que prostituir-se
i apartar-se de mi, el Senyor.
Osees va prendre per muller Gómer, filla de Diblaim. Ella va quedar embarassada i li va donar un fill. El Senyor va dir a Osees:
--Posa-li per nom Jizreel,
perquè ben aviat
demanaré comptes
a la dinastia de Jehú
pels crims de Jizreel.
Deixaré els d'Israel sense reis.
Aquell dia
trencaré els arcs d'Israel
a la vall de Jizreel.
Gómer va quedar embarassada una altra vegada i va tenir una filla. El Senyor digué a Osees:
--Posa-li Lo-Ruhamà
(que vol dir "no compadida"):
ja no em compadiré més dels d'Israel
ni els perdonaré.
»Però em compadiré dels de Judà. Jo, el Senyor, el seu Déu, els salvaré, i no necessitaré ni arc ni espasa, ni combats ni cavalls ni cavallers.
Després d'haver deslletat la «No compadida», Gómer va quedar embarassada una altra vegada i va tenir un fill. El Senyor digué a Osees:
--Posa-li Lo-Ammí
(que vol dir "poble no-meu"):
vosaltres, els d'Israel,
no sereu el meu poble,
i jo no seré res per a vosaltres.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 11/1/2019